โซลูชันที่ครอบคลุมทุกความต้องการ

Normal 3kW
(1 Phase)

 • รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี
 • ดูแลบำรุง-รักษาระบบ 1 ปี (2 ครั้ง)
 • ดำเนินการยื่นขออนุญาตขนานไฟกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ราคาโดยประมาณ
189,000 บาท
Extra Pro
(With Rapid Shutdown)
209,000 บาท

Normal 5kW
(1 Phase)

 • รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี
 • ดูแลบำรุง-รักษาระบบ 1 ปี (2 ครั้ง)
 • ดำเนินการยื่นขออนุญาตขนานไฟกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ราคาโดยประมาณ
219,000 บาท
Extra Pro
(With Rapid Shutdown)
259,000 บาท

Normal 5kW
(3 Phase)

 • รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี
 • ดูแลบำรุง-รักษาระบบ 1 ปี (2 ครั้ง)
 • ดำเนินการยื่นขออนุญาตขนานไฟกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ราคาโดยประมาณ
239,000 บาท
Extra Pro
(With Rapid Shutdown)
279,000 บาท

Normal 10kW
(3 Phase)

 • รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี
 • ดูแลบำรุง-รักษาระบบ 1 ปี (2 ครั้ง)
 • ดำเนินการยื่นขออนุญาตขนานไฟกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ราคาโดยประมาณ
289,000 บาท
Extra Pro
(With Rapid Shutdown)
349,000 บาท

คุณสมบัติ Rapid Shutdown
คือ ระบบหยุดทำงานฉุกเฉิน ที่สามารถหยุดการจ่ายกระแสไฟฟ้า DC จากแผงโซลาร์ได้อย่างรวดเร็ว โดยตรวจจับอุณหภูมิ และตัดระบบอัตโนมัติหากอุณหภูมิสูงเกิน เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้

หมายเหตุ
1. รับประกันแผงโซลาร์เซลล์ 12 ปี (ประสิทธิภาพการผลิตไม่ต่ำกว่า 80% ของ ปีที่ 25) เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ผลิต
2. รับประกันอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ และชุดระบบ Monitoring 1 ปี ณ วันที่ติดตั้งแล้วเสร็จ
3. รับประกันอุปกรณ์แปลงไฟ (Inverter) 5 ปี หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ผลิต
4. ดูแลบำรุงรักษาระบบฟรี 1 ปี นับจากวันที่ติดตั้งแล้ว (บริการ 2 ครั้ง)
5. ยื่นขออนุญาตขนานไฟกับการไฟฟ้าและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการขออนุญาตขนานไฟ ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระตรงต่อการไฟฟ้า (MEA หรือ PEA)
6. ระยะการเดินสายไฟจากหลังคาถึงจุดติดตั้งอุปกรณ์ ต้องไม่เกิน 30 เมตร และระยะการเดินสายไฟจากอุปกรณ์ ควรอยู่ใกล้ตู้ MDB ห่างกันไม่เกิน 5 เมตร หากเกินจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม**
7. กรณีตู้ไฟฟ้าเดิม (Load center / Consumer unit) หากไม่มีช่องว่างสำหรับติดตั้ง Solar Breaker อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม**
8. ตู้ DC Panel และ Communication Panel ใช้วัสดุเป็นตู้กันน้ำ และกันฝุ่น
9. ราคาข้างต้นไม่รวมกับการปรับปรุงโครงสร้างหลังคา และงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากในใบเสนอราคา
10. ราคาข้างต้นไม่รวมระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบ LAN อินเตอร์เน็ต

*ค่าไฟที่ประหยัดได้ต่อปีและระยะเวลาคืนทุนคำนวณจากค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่าเอฟที(Ft) ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม 2566
** ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับทางวิศวกรผู้ประเมินหน้างาน

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด / บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงการติดตั้ง ราคาและรายละเอียดอุปกรณ์สำคัญต่างๆ อันได้แก่ แผงโซลาร์เซลล์ อินเวอร์เตอร์ ฯลฯ

SOLAR G PACKAGE

PACKAGE ระบบไฟฟ้า
(เฟส)

จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้า
(เครื่อง)
ค่าไฟฟ้า/เดือน
(บาท)
แผงโซลาร์เซลล์
(แผ่น)
อินเวอร์เตอร์
(กิโลวัตต์)
ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้/
เดือน (บาท)
ระยะเวลาคืนทุน (ปี)

Normal Pack Extra Pro
(With Rapid Shutdown)
SolarG 1
3 kW
1 2,500 - 4,000 6 3 kW 2,000 7.1 189,000 209,000
SolarG 2
5 kW
1 4,000 - 7,000 10 5 kW 3,000 5.2 219,000 259,000
SolarG 3
5 kW
3 4,500 - 9,000 12 5 kW 3,500  5.9  239,000 279,000
SolarG 4
10 kW
3 มากกว่า 9,000 18 10 kW 6,000 4.2 289,000 349,000

หมายเหตุ :
  1. ระยะคืนทุนคิดตั้งต้นจากแพ็กเกจ Normal Pack 
  2. หน่วยไฟฟ้าคิดจากเรทค่า FT ปัจจุบัน ก.ย. – ธ.ค. 66
  3. การใช้ไฟฟ้าจะให้ผลต่างกัน หากใช้ไฟในตอนกลางวันทุกวัน จะคืนทุนไว
  4. กำลังการผลิตเฉลี่ย 5 ชั่วโมง/วัน (ช่วงเวลา 10.00 น. – 15.00 น. โดยประมาณ)
  5. ราคาดังกล่าวรวมค่าติดตั้งและค่าขออนุญาตจากการไฟฟ้า (ไม่รวม Vat 7%)
  6. ราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับภาพหน้างานและพื้นที่ในการติดตั้ง

ติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Green Energy Product

ผลิตผลิตภัณฑ์ Green Energy Solution ที่มีคุณภาพสูง เป็นพลังงานสะอาด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

Explore